Privacy beleid

Het onderstaande privacy protocol is van toepassing op ieder gebruik van

 of op alle bezoeken aan de website van meubelstoffeerderijkoemans.nl

 daaraan gerelateerde social media activiteiten van en/of overeenkomsten

 tussen de gebruiker (“u”) en meubelstoffeerderijkoemans.nl (“wij”) of

een van haar dochterondernemingen. Dit privacy protocol

heeft tot doel u te informeren op welke wijze door meubelstofferderijkoemans.nl

  persoonsgegevens worden verwerkt. Wij zullen uw gegevens niet

  aan derden verkopen.

1. Waarom verzamelt meubelstoffeerderijkoemans.nl (persoons)gegevens

  U kunt door ons worden gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken,

  zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen

  door ons worden gebruikt:

  Om aan een wettelijke plicht te voldoen

  Indien dit noodzakelijk is om de rechten van u of van ons te beschermen

  Indien dit is toegestaan in het kader van uw relatie met ons

 Om u te benaderen met nieuws over meubelstoffeerderijkoemans.nl

 producten en acties van meubelstoffeerderijkoemans.nl

 Voorts vullen wij bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens aan

 met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die wij ontvangen

 van derden. Dit gebeurt op anonieme basis. Wij doen dit voor

 marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen

 afstemmen op uw behoeften. Voor de uitvoering van deze doeleinden

 kunnen gegevens, waaronder persoonsgegevens aan derden

  worden verstrekt.

2. Welke andere gegevens worden verzameld?

 Cookies

 Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een

 cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op

 uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en

 kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de

 cookie naar uw computer heeft verzonden. Deze cookies worden

 door ons gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker

  te maken.

 U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Door de meeste browsers

  worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de

 instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst

 niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren,

 kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden

 van deze website of andere sites die u bezoekt.

 Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde

 derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op

 onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties

 op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we

 gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst.

 Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker

 op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde

 profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de

 desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze

 partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van

 het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik

 van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner.

 Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt

 verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet

 persoonlijk identificeerbaar.

 Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een

 webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

 Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die

 op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen

 analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie

 gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website

  (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door

  Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt

 deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten

 over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en

 andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en

 internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen

  indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze

 derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te

 maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken

 van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden

 zoals hiervoor omschreven.

 IP-adres

 Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser

 en type operating system dat u gebruikt, kan ook worden verzameld en

 aan uw gegevens worden gekoppeld. Het IP-adres geeft informatie over

  datum en tijd waarop u de website bezoekt, de pagina’s van de website

 die u bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks

  met onze website bent verbonden.

 Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en

 gebruiksvriendelijker te maken, trends te analyseren, de website goed

 te kunnen beheren, de website af te stemmen op uw persoonlijke

  interesses en om betere service te verlenen.

 3. Nieuwsbrief

 biedt een aantal verschillende e-mail nieuwsbrieven aan zodat u op

 de hoogte kunt blijven van acties en andere relevante informatie. In

  iedere e-mail wordt u de optie geboden om desbetreffende nieuwsbrief

  niet meer te ontvangen door middel van een unsubscribe link.

4. Hoe beschermt meubelstoffeerderijkoemans.nl (persoons)gegevens?

 Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen

  om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, diefstal

 en enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Betalingsgegevens

 bij het plaatsen van een online bestelling worden beschermd door het

 gebruik van SSL (Secure Socket Layer).

 5. Verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens

 meubelstoffeerderijkoemans.nl kan bij de verwerking van persoonsgegevens

 en de levering van haar diensten samenwerkende partners inschakelen.

 6. Is meubelstoffeerderijkoemans verantwoordelijk voor andere websites?

 De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink,

 banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op

 een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch

dat meubelstoffeerderijkoemans.nl verbonden is aan deze andere sites of de

 eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van

 de privacywetgeving door deze derden. Lees hiervoor de

 privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 7. Welke rechten heeft u?

 U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens wij van

 u verwerken/ inzage in persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen,

 alsmede het recht een verzoek tot wijziging in te dienen. meubelstoffeerderijkoemans.nl

 zal op dergelijke verzoeken binnen 4 weken schriftelijk reageren. Voor het verstrekken

 van informatie kan meubelstoffeerderijkoemans.nl administratiekosten ad EUR 8,50 per

 verzoek in rekening brengen.

 8. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

 meubelstoffeerderijkoemans.nl behoudt zich het recht voor om dit

 privacy protocol aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling

 om dit privacy protocol regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent

 van deze wijzigingen.

 9. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

 Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft over het privacybeleid

 van meubelstoffeerderijkoemans.nl in het bijzonder, kunt u contact opnemen met:

Naam: meubelstoffeerderijkoemans.nl
Adres: Meridiaan 13-15, 2801 DA
Gouda

Op dit privacy protocol is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Gouda, 25 mei 2018